Aile Hukuku

boşanma davası, velayet, vesayet, boşanma avukatı, istanbul, beylikdüzü.

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen ve medeni hukukun kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Medeni Hukuk kapsamında yer alan aile hukukunun mevzuatımızdaki yeri Türk Medeni Kanunu‘nun 2. kitabıdır. Aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutu, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi konuları içermektedir.

Hukuk büromuz aile hukukunun her alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmekte olup; aile hukukundaki başlıca çalışma alanlarımız aşağıda listelenmiştir:

Boşanma davalarının (anlaşmalı ve çekişmeli) yürütülmesi,

Aile içi şiddet durumlarında koruma talebi istenmesi,

Mal varlığı tasfiye işlemlerinin yürütülmesi,

Yurtdışında boşanma ve tanıma-tenfiz,

Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

Velayet ve vesayete ilişkin taleplerin sunulması,

Çocuk mallarının korunması,

Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,