Tazminat Hukuku

tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, kamulaştırma, trafik kazası, iş kazası, hakaret.

Tazminat hukuku, kişilerin devlet, kamu veya özel tüzel kişiler ya da gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen bir fiil sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan bir hukuk dalıdır.

Maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerine konu davalar, hukuk büromuzun başlıca çalışma alanlarından biridir.

Hukuk büromuz tazminat hukukunun her alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmekte olup; tazminat hukuku alanında başlıca çalışma alanlarımız şu şekildedir:

  • Araç kazalarından doğan tazminat talepleri,
  • İş kazalarına ilişkin tazminat davaları,
  • İşlenen suçtan (örneğin, hakaret, kasten yaralama vb.) doğan maddi ve manevi zararlara ilişkin tazminat talepleri,
  • İdarenin hizmet kusuruna dayalı tazminat (tam yargı) davaları,
  • Eser sözleşmesine aykırılık nedeniyle tazminat davaları,
  • Hekim hatası nedeniyle tazminat davaları (malpraktis)
  • Hukuki el atma ve kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davaları.