Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul hukuku, taşınmaz hukuku, tapu iptal ve tescil davası, ecrimisil davası, tapu avukatı, istanbul, beylikdüzü, avukat.

Gayrimenkul hukuku, diğer adıyla taşınmaz hukuku, toplumda hemen hemen herkesi ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Mevzuatımızda taşınmaz hukuku müstakil bir kanunda düzenlenmiş değildir. Bu alanda Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere birçok yasal düzenleme söz konusudur. Yanı sıra Yargıtay’ın çeşitli içtihatlarıyla da geliştirilmiş bir alandır. Bu nedenle taşınmaz hukuku alanında karşılaşılan hukuki problemler sulh yoluyla çözülemiyorsa taşınmaz hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek almak en doğru olanıdır.

Gayrimenkul hukuku, büromuzun ana çalışma alanlarından biridir. Bu alandaki dava ve diğer iş ve işlemler çok geniştir. Narlı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, bu bağlamda özellikle aşağıda yer alan hizmetlerimiz başta olmak üzere, gayrimenkul ve mülkiyet hukukunun her alanında avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları
  • Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları
  • Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma davaları
  • Kamulaştırmasız el atma davası, hukuki el atma davası ve diğer kamulaştırma davaları
  • İpoteğin kurulması, ipoteğin kaldırılması işlemleri
  • Şuf’a (önalım) davaları
  • Taşınmazların alım satımında hukuki danışmanlık
  • Arsa karşılığı inşaat sözlemeleri ve diğer inşaat sözleşmeleri alanında hukuki danışmanlık
  • Kira sözleşmesinin feshi, kiralananın tahliyesi
  • Yabancıların taşınmaz edinmesi konularında hukuki danışmanlık
  • Gayrimenkul satın alma yoluyla Türk vatandaşlığı konusunda hukuki danışmanlık ve temsil