Şirketler Hukuku

şirketler hukuku, şirket avukatı, anonim şirket, istanbul, beylikdüzü, avukat.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tür değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eder. Şirketler hukuku, kısaca şirketlere dair hukuki ilişkileri ve uyuşmazlıkları inceleyen bir hukuk dalıdır. Sermaye şirketlerini anonim şirket ve limited şirket olarak ikiye ayırabiliriz.

Narlı Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı anonim şirket ve limited şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması, birleşme, devralma, bölünme, hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, şirket toplulukları, sorumluluk hukuku, şirket yeniden yapılandırmaları, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı, mevzuata uyumluluk başta olmak üzere şirket faaliyetleri, kurumsal işlemleri ile özel düzenlemelerden ve bunların dışındaki her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte bu ve benzer işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda da dava ve dava dışı çözümlerde hukuki destek sağlamaktayız.

Ticari davaların ve ticari faaliyetlerin her aşaması mutlaka Şirketler Hukuku alanında uzman bir şirket avukatı yardımı ile takip edilmesi büyük önem taşır. Tacirlerin ve ticari işletmelerin haklarının korunması, koruyucu avukatlık kapsamında maddi ve hukuki sürecin yönetilmesi, tüm sürecin profesyonel takibi alanında bilgi sahibi ve uzman bir şirket avukatı tarafından yapılmalıdır. Aksi halde her aşaması belli bir usul ve süreye tabi olan ticari yargılama, tacirlerin ve şirketlerin geri dönüşü zor mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. Bu sebeple mutlaka bir şirket avukatına danışılmalı ve yasal süreç buna göre yürümelidir.

Ayrıca, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu‘nun 35/3 maddesi uyarınca sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketlerin ya bordrolarında bir avukat çalıştırması ya da sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı olarak hizmet alması zorunludur. Aksi halde idari, mali ve cezai olarak birtakım yaptırımlar gündeme gelecektir.