İcra ve İflas Hukuku

icra avukatı, icra hukuku, konkordato, icra takibi, tasarrufun iptali davası, istihkak davası, ipotek.

İCRA HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Müvekkillerimizin her türlü alacağının yasal takibi ve tahsilatının sağlanması ile birlikte Müvekkillerimiz aleyhine başlatılan yasal süreçlerin takibi konusunda hizmet vermektedir.

İcra ve iflasa konu tüm takip türleri açısından takibin başlatılması, prosedürlerin yerine getirilmesi veya takibe ilişkin itiraz yapılması halinde bu itirazın kaldırılması veya itirazın iptali için gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilmektedir.

Yanı sıra, tasarrufun iptali, istihkak davası gibi icra hukuk mahkemelerinin konusuna giren davaların açılması ve takibi; karşı tarafın icra suçu teşkil eden eylemlerine (örn. karşılık çek keşide etmek, nafaka yükümlülüğünü ihlal) ilişkin gerekli şikayetlerin yapılması, ceza davalarının açılması ve takibi, müvekkillerimiz aleyhine açılan icra ceza davalarında müdafii olarak savunma ve temsil faaliyetleri gibi hizmetler vermekteyiz.

İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Müvekkillerimizin iflasa tabi kişilerden olan alacaklarının takibi için gerektiğinde iflas takiplerinin yapılması, iflas davalarının açılması, iflasın açılmasından iflasın kapanmasına kadar geçen tüm sürecin takibi; borçlu müvekkillerimizin iflas hukukuna göre haklarının korunması gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız.

Yanı sıra konkordato talebinde bulunulması, geçici ve kesin mühlet alınması, konkordato ilan edilmesi gibi süreçlerin takibi noktasında faaliyetlerimiz mevcuttur.