Bilişim Hukuku

bilişim hukuku, bilişim avukatı, içerik kaldırma, bilişim suçları, istanbul, beylikdüzü, avukat.

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukuku birçok hukuk alanıyla ilişkilidir. Ceza hukukuna ilişkin olarak Türk Ceza Kanunumuzda “Bilişim Suçları” başlığıyla düzenlenen suçların yanı sıra, günümüzde instagram, twitter, facebook, youtube gibi sosyal medya platformlarının yayın hale gelmesi hatta hayatımızın bir parçası olması ile birlikte artık hemen hemen her suçun internet ortamında işlenebilmesi, bu nedenle ceza soruşturması ve/veya ceza davasına mümkün görünmektedir.

Özel hukuka ilişkin olarak ise, telif hakkı ihlalleri ile kişilik haklarına yönelen saldırılara karşı davalarla çok sık karşılaşılmaktadır.

Hukuk büromuz, bilişim hukuku ve internet hukuku alanında uzman avukat olarak bu alandaki her türlü uyuşmazlıklarda çalışmalarını sürmektedir. Bilişim hukuku alanında hizmet verdiğimiz başlıca faaliyet alanları şunlardır:

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK 243)
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK 244)
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK 245)
 • İnternet üzerinden Tehdit ve Hakaret Suçu
 • Telefon veya internet yoluyla Dolandırıcılık, Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi ve İfşası Suçu
 • Haberleşme Gizliliğini İhlal Suçu
 • Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi talepleri ve erişimin -kaldırılması,
 • Bilişim yoluyla manevi haklara tecavüz nedeniyle tazminat davaları
 • Telif hakkı ihlali nedeniyle tazminat davaları
 • Tespit davaları
 • İnternet içerik sağlayıcısı ve yer sağlayıcılarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetileri
 • E-Ticaret konularında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • İnternet üzerinden mal veya hizmet satışı yapan kişi veya şirketlere yönelik hukuki alt yapının oluşturulması için proje hazırlama hizmetleri