Ceza Hukuku

ceza hukuku, ceza davası, ceza avukatı, avukat, istanbul, beylikdüzü, avcılar, küçükçekmece.

CEZA HUKUKU NEDİR?

Ceza hukuku, genel olarak, kanunda suç olarak tanımlanmış bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla kişinin işlemiş olduğu bu haksız davranışı dolayısıyla yaptırım uygulanabilmesi için gerekli koşulların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

HİZMETLERİMİZ

Müvekkillerimizin mağdur, suçtan zarar gören veya katılan olması halinde; şüpheliler hakkında gereken suç duyurularının veya şikayetlerin yapılması ve takibi, duruşmalarda katılan vekili olarak temsil, verilen hüküm ve kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru gibi pek çok konuda hukuki destek sağlamaktayız.

Müvekkillerimizin şüpheli veya sanık olması halinde; aleyhine başlatılan soruşturma ve  yürütülen ceza davalarının her aşamasında iş ve işlemlerin etkin bir şekilde takibi, özellikle duruşmalara katılma, verilecek kararlara karşı itiraz, istinaf (Bölge Adliye Mahkemesi) ve temyiz (Yargıtay) kanun yollarına başvuru gibi pek çok konuda hukuki destek sağlamaktayız.

Büromuzca soruşturma aşaması ile başlayan süreçten mahkemelerce verilen kararların nihai olarak kesinleşmesine kadar geçen süreçte, hatta kesinleşmiş kararlar aleyhine kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi gibi olağanüstü kanun yolları ile Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yapılması ve süreçlerin işletilmesi anlamında ceza hukukunun adalete uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız.

ceza avukatı, ceza davaları, ceza hukuku, istanbul, beylikdüzü avukat.