Kira Hukuku

kira hukuku, kira sözleşmesi, tahliye, fesih, icra, dava, avukat, istanbul, beylikdüzü.

Kira hukuku; kira sözleşmeleri, kiraya veren ile kiracının hak ve yükümlülükleri ile kiralanana ilişkin hükümlerin yer aldığı kira ilişkisine konu uyuşmazlıklara uygulanacak bir hukuk disiplinidir.

Kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu‘nun özel hükümlerinde düzenlenmiştir. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda başta sözleşme hükümleri ile borçlar hukuku özel hükümler olmak üzere, genel hükümler, örf ve adet hukuku ile yargı içtihatları uygulama alanı bulur.

kira sozlesmesi, kira hukuku, kiracı, kiralayan, beylikdüzü, avukat.
kira sozlesmesi, kira hukuku, kiracı, kiralayan, kira sözleşmesi hazırlama, fesih, tahliye.

Kira sözleşmeleri başta konut ve dükkan-işyeri kira sözleşmeleri olmak üzere çeşitli görünümlerde karşımıza çıkmaktadır.

Hukuk büromuz, kira hukukunun her alanında müvekkillerine hizmet vermeye devam etmekte olup, başlıca çalışma konularımız şunlardır:

  • İşyeri ve konut kira sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kira alacağının takibi,
  • Kiralananın-kiracının tahliyesi,
  • Kira tespit davaları,
  • Kira bedelinin uyarlanması davaları,
  • Kira sözleşmesinin feshi,
  • Kiralananın ayıplarından kaynaklanan uyuşmazlıklar.