İdare ve Vergi Hukuku

idare ve vergi davaları, idare ve vergi mahkemeleri.

İDARE HUKUKU ve İDARİ DAVALAR

Narlı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişisi (şirket, kooperatif, dernek vb.) müvekkillerimizin ilgili idare nezdinde hak kaybı yaşamaması adına hukuki ilkeler ışığında hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hareket etmekteyiz. Bu kapsamda idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli idari başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin hukuki süreçlerin takibi noktasında müvekkillerine etkin ve verimli olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için gerektiğinde ilgili davaların açılması ve davaların takibi; idari işlem ve eylemlerden doğan her türlü zararların giderilmesi için tam yargı davalarının açılması ve takibi, idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü idare hukuku alanında ağırlıklı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerdir.

VERGİ HUKUKU ve VERGİ DAVALARI

Vergi idareleri ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde davaların açılması, takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki destek sağlayan büromuz mükellef odaklı anlayışı ile vergi hukuku alanında mükellefin ilgili vergi idaresine karşı olan haklarının korunması için yasal her türlü çalışmayı başarı ile sürdürmektedir.