Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyeti, hukukumuzda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenen bir alandır. Kanunun 3. maddesinde kat mülkiyetinin tanımı yapılmıştır: “Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.”

Öncelikle kat mülkiyetine konu işlemler olmak üzere, tapu ve her türlü resmi dairede yapılacak işlemler birçok teknik hukuki detay içeren konular olduğundan bu süreçte kanuna aykırı, eksik ya da yanlış işlem yapılarak hak kaybına uğramamak adına kat mülkiyeti hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alınması arsa veya kat maliklerinin menfaatine olacaktır.

kat mülkiyeti, dava, site, apartman, avukat, beylikdüzü.
kat mülkiyeti, site, apartman.

Hukuk büromuz, kat mülkiyeti hukuku alanında başlıca şu konularda hizmet vermektedir:

  • Kat mülkiyeti hukuku alanında yasal danışmanlık,
  • Kat malikleri kurulu kararlarının iptali davası,
  • Yönetim planının hazırlanması,
  • Yönetim alacaklarının icra ve dava yoluyla takibi/tahsili,
  • Ortak alana yapılacak müdahalelere karşı el atmanın önlenmesi davaları,
  • Arsa payının düzeltilmesi davası.