Nafaka Artırım Davası

nafaka, nafakanın artırılması, dava, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, beylikdüzü, istanbul.

Nafaka Nedir?

Nafaka, Türk Medeni Kanunu‘muzda 4 farklı türde karşımıza çıkmaktadır. Nafakanın türleri ve tanımları şu şekildedir;

1- Tedbir Nafakası

Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya ergin olmayan çocukların (18 yaşından küçük çocuklar) geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen nafaka türüdür.

2- Yoksulluk Nafakası

Boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek olan eşin diğer eşten kusuru daha az olması koşuluyla talep ettiği nafakadır.

3- İştiraf Nafakası

Boşanma davası neticesinde çocuğun velayeti kendisinde olmayan eş aleyhine çocuğun giderlerine katılmasını sağlamak üzere hükmedilen bir nafakadır.

4- Yardım Nafakası

Yardım edilmediği takdirde zor ve muhtaç duruma düşecek olan bir kişinin açtığı mahkeme sonrası, üstsoyu (anne, baba) altsoyu (çocuklar) ve/veya kardeşlerinin, -refah içinde yaşıyor olmaları koşuluyla- o kişiye, mahkeme tarafından hükmedilen miktarda ödenen yardım ödemesidir.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, ekonomik koşulların değişmesi (örneğin enflasyon gibi) başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı mahkemece hükmedilen nafakanın artık gerekli masrafları karşılayamaması, yani yetersiz kalması durumunda lehine nafakaya hükmolunan kişi tarafından nafaka yükümlüsüne karşı açılan bir dava türüdür.

Kural olarak, mahkeme tarafından hükmedilen nafaka süresizdir. Mahkeme nafakaya ilişkin miktarı belirlerken artışa ilişkin herhangi bir hüküm veremez. Nafakaya hükmeden mahkeme yürürlükteki mevzuata göre, örneğin “Son 12 aylık tüfe/üfe enflasyon ortalaması baz alınarak her yeni yıl ocak ayında nafakanın artırılacağı” gibi bir hüküm veremez. Bu nedenle nafakanın hükmedilmesinden sonra geçen zamanla birlikte hayatın değişen koşulları nafaka miktarının yetersiz kalmasına sebep olabilir. Bu nedenle nafakanın zamanla yetersiz hale geldiğini düşünenlerin nafakanın artırılması davasını gerekmektedir.

Nafakanın Artırılması Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın artırımı davası, lehine nafakaya hükmedilen taraf yahut vekili (avukatı) tarafından bir dilekçeyle açılması gerekir.

GÖREV: Nafakanın artırımı davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

YETKİ: HMK uyarınca genel yetki kuralları geçerlidir. Yetkili mahkeme, davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

ZAMANAŞIMI: Herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir. 20 yıl sonra dahi açılabilir.

HARÇ: Davayı açan taraf adli yardım talepli açmıyorsa yahut adli yardım talepli açıp da adli yardım talebi reddedilmişse, nispi harç ödemesi gerekmektedir. Yani, nafakanın miktarına göre dava harcının miktarı belirlenmektedir. Harcın ödenmesi dava şartlarından olup, verilen kesin süre içerisinde ödenmemesi halinde dava usulden reddedilir.

Sıkça Sorulan Soru: Anlaşmalı Boşandım Nafakanın Artırılması Davası Açabilir Miyim?

Nafaka Talepli Anlaşmalı Boşanmalar

Anlaşmalı boşanmada, şartlar oluştuğu takdirde hâkim, kural olarak, tarafların anlaşmış olduğu nafaka miktarına hükmeder. Anlaşmalı boşanmada hükmedilen nafaka miktarı da yukarıda bahsettiğimiz üzere, zaman içerisinde ihtiyaçları karşılayamaz hâle gelebilir. Bu durumda nafakanın artırılması davası açılmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Nafaka Talepsiz Anlaşmalı Boşanmalar

Anlaşmalı boşanma davasında, yoksulluk nafakası talebinde bulunmayan eş, yoksulluk nafakasından feragat etmiştir. Sonradan nafaka talep edemez.

Ancak anlaşmalı boşanmada iştirak nafakası talep edilmemiş olması, sonradan dava ile talep edilmesine engel değildir. Velayet kendisine verilen eş, diğer çocuğun menfaati her zaman üstün olduğundan her zaman iştirak nafakası talebinde bulunabilir.