• Beylikdüzü - İstanbul
  • +90 (545) 317 83 15
  • info@narli.av.tr
Home Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği, boşanma davası, avukat, beylikdüzü avukat, istanbul

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi aşağıdaki şekle uygun olarak hazırlanabilir. Unutulmamalıdır ki, her dava kendine özgü dilekçelerle açılmalıdır. Bu dilekçe yalnızca örnek mahiyettedir.

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                     :                                      (T.C. No: ………………………….)

ADRES                       :

DAVALI                     :                                      (T.C. No: ………………………….)

ADRES                       :

KONU                        : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizin kabulü talebimizdir.

AÇIKLAMALAR       :

1-Davalı eşim ………. ile ../../…. tarihinden bu yana evliliğimiz devam etmektedir.

2-Ancak, evlendiğimiz günden bu güne kadar evlilik birliğini kuramadığımız, birbirimize uyum sağlayamadığımızdan  müşterek hayat iki taraf için de çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle birarada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.

3-Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir.(EK-2) Medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan Protokolü imzalamış bulunmaktayız. ../../…. tarihinde imzalanan Protokol dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenizin bilgilerine sunulmuştur. (EK-3)

4-Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

TMK md 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.”

HUKUKİ SEBEPLER                  : TMK md 166, HMK ilgili hükümleri

DELİLLER                                     : Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Protokol

 

SONUÇ VE İSTEK                        : Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı davalı eşin davayı kabulü de göz önünde bulundurularak;

-TMK madde 166 uyarınca ve hazırlanan Protokol uyarınca boşanma talebimizin kabulüne,

-Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 19/02/2021

 

DAVACI …….. ……

İMZA ……..

 

EK-1   : Nüfus kayıtlarını gösterir belge

EK-2   : Davalı eşin kabul beyanı

EK-3   : ../../…. Tarihli Protokol

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği